Contacte

Carretera de Cardona, 30
(08242) Manresa

693 10 00 20

hola@sharecowork.com

En utilitzar aquest formulari per contactar amb Share Space SL l’usuari es considera informat i accepta la POLÍTICA DE PRIVACITAT i les condicions d’ús que existeix en aquest lloc web i concedeix expressament que Share Space SL tracti les seves dades de caràcter personal en un fitxer degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades, la finalitat principal és atendre les sol·licituds d’informació, rebudes via web. L’informem que pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en qualsevol moment i segons la Llei 15/1999 LOPD a través de correu postal a Share Space SL, Carretera de Cardona, 30 08242 Manresa o a través de correu electrònic a hola@sharecowork.com juntament amb prova vàlida en dret, com fotocòpia del DNI i indicant en l’assumpte “PROTECCIÓ DE DADES”.